Daily Archives: 12.2.2013

Mallivastaus sähköpostiin (Pikaosien hyödyntäminen)

Kun haluat käyttää usein samaa vastausta sähköpostissa tallenna se Pikaosiin.

Kirjoita ensin haluttu teksti viestiin ja sen jälkeen tallenna se pikaosiin.

Pikaosiin viennin jälkeen voit uusiokäyttää tallennetun tekstin muissa viesteissäsi.

  • Avaa uusi viesti
  • Kirjoita haluamasi teksti
  • Valitse kirjoitettu teksti
  • Valitse valintanauha Lisää, ryhmästä Teksti komento Pikaosat ja Tallenna valinta pikaosavalikoimaan

Lisää pikaosa

  • Kirjoita kuvaava nimi Nimi-ruutuun

Rakenneosan nimi

  • Napsauta OK.

Käyttö:

  1. Luo uusi viesti
  2. Laita osoitin kohtaan johon tekstin haluat
  3. Valitse Lisää – Pikaosat
  4. Valitse haluamasi pikaosa.

Esimerkkejä

Seuraavassa kahdessa esimerkissä käydään läpi kaikki taulut ja ensimmäisesssä suojataan ne ja toisessa puretaan suojaus.

Sub ProTectSh()
‘käy läpi jokaisen taulun ja suojaa sen ilman salasanaa
    Dim ws
    For Each ws In Worksheets
        ws.Protect Password:=””
    Next
    MsgBox “Done”, vbOKOnly, “End of process”
End Sub

 Sub UProTectSh()
‘käy jokaisen taulun läpi ja purkaa sujauksen, ilman salasanaa
    Dim ws
    For Each ws In Worksheets
        ws.Unprotect Password:=””
    Next
    MsgBox “Done”, vbOKOnly, “End of process”
End Sub

Alla oleva esimerkki estsii Excelissä viimesien käytetyn rivin A-sarakkeesta ja kertoo sen MsbBoxissa.
Cells(Rows.Count, 1) ← numero kertoo sarakkeen (1 = A).

Sub FindLastRow()
Dim LastRow As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
MsgBox LastRow
End Sub

 

Kopiointia Excelissä

Tiedon/kaavan kopiointi

Muut tavat kuin Ctrl+c ja Ctrl+v

1) Täyttökahvasta vetäminen:

Ota solun täyttökahvasta kiinni ja vedä (huomaa hiiriosoittimen muoto)

Solun kopiointi

 

 

 

 

 

2) Täyttökahvan kaksoisnapsautusNapsauta täyttökahvaa kaksi kertaa niin tieto/kaava kopioituu niin pitkälle alas kun naapurisolussa on tietoa.

3) Ctrl +Enter

Valitse solut

Kirjoita tieto/kaava

Paina Ctrl + Enter

Tieto tai kaava kopioituu kaikkiin valitsemiisi soluihin.

4) F2, Ctrl+Enter

Jo kirjoitetun tiedon/kaavan kopiointi

Valitse solut lähtien liikkeelle solusta jossa on haluttu tieto

Paina F2 (aktivoi solun)

Paina Ctrl+Enter

Tyhjien rivien poisto

Esimerkki miten poistan koko taulukon rivin jos A-sarkkeen solu on tyhjä.

Tallenna ensin työkirjasi
Valitse A-sarake
Valitse Aloitus, Muokkaaminen, Etsi ja valitse, Siirry määräten (Home, Editing, Find & Select, Go To Special)
Valitse valintaikkunasta Tyhjät (Blanks)
Valitse Aloitus, Solut, Poista, Poista taulukon rivejä (Home, Cells, Delete, Delete Sheet Rows)