Daily Archives: 23.2.2013

Tehosta Excel kaavoja

Järkeä PHAKU (VLOOKUP) –funktion käyttöön.

Kun halutaan välttää PHAKU-funktion palauttama virhe, niissä tapauksissa kun hakuarvoa ei löydetä, käytetään usein rakenteeltaan seuraavan laista kaavaa:

=JOS(ONVIRHE(PHAKU(A1;Product!C1:AF1691;3;EPÄTOSI));””;PHAKU(A1;Product!C1:AF1691;3;EPÄTOSI))

Eli JOS (IF) ja ONVIRHE (ISERROR) funktiolla testataan palauttaako PHAKU virheen. Oheisessa esimerkkikaavassa PHAKU suoritetaan kaksi kertaa, mikäli arvo löydetään. Ensin tarkistetaan palauttaako virheen ja mikäli ei palauta virhettä suoritetaan haku uudestaan arvon palauttamiseksi.

Kaava voidaan optimoida käyttämällä JOSVIRHE (IFERROR) funktiota seuraavasti:
=JOSVIRHE(PHAKU(A1;Product!C1:AF1691;3;EPÄTOSI);””)
Nyt suoritetaan PHAKU vain kerran jolloin laskenta nopeutuu.

Kannattaa myös lajitella se sarake josta PHAKU-funktiolla haetaan.

Usein etsitään tietoja myös samasta taulusta samalla hakuarvolla useista sarakkeista PHAKU –funktiolla.
Edullisempi tapa saattaa usein olla PHAKU –funktion korvaaminen VASTINEN (MATCH) ja INDEKSI (INDEX) –funktiolla.
VASTINE palauttaa rivinumeron jolla hakuarvo sijaitsee ja INDEKSI –funktiolla poimitaan tieto halutusta sarakkeesta. Täten tehdään haku vain kerran.

Esimerkki:

Hakufunktiot