Daily Archives: 18.5.2013

Joustavuutta EPÄSUORA (INDIRECT) – funktiolla.

EPÄSUORA (INDIRECT) -funktio palauttaa merkkijonon viittauksen.
Esimerkiksi:

=EPÄSUORA(A1) palauttaa B1:ssä olevan arvon 100

EPÄSUORA –funktion käyttö kelpoisuustarkistuksen (Data Validation) kanssa.
Alla oleva esimerkki toimii seuraavasti:

Kun valitset F1:ssä tuoteryhmän niin G1:ssä näytetään lista sen tuoteryhmän tuotteista.
Käytetyt määrittelyt:
A-sarakkeeseen on määritelty nimi ”Ryhmät”
B, C, ja D – sarakkeisiin on määritelty ryhmien nimet ja niiden sisällöt. Eli Vihannekset B-sarakkeeseen, hedelmät C-sarakkeeseen jne. Nimet ovat samoja kun A-sarakkeen ryhmänimet.
F1 soluun on laitettu Kelpoisuustarkistus johon on määritelty Luettelo ja sen lähteeksi A-sarakkeen nimi (Ryhmät).
G1 sarakkeeseen on myös laitettu kelpoisuustarkistus ja Luettelo mutta lähteeksi on laitettu funktio EPÄSUORA joka viittaa soluun F1.

Esimerkki funktion käytöstä

Esimerkki funktion käytöstä