Monthly Archives: April 2014

GETPIVOTDATA

Joskus kun halutaan viitata Pivot-taulukon kenttään, taulukon ulkopuolelta niin että kaava voitaisiin kopioida, aiheuttaa Excelin oletus asetus hieman harmia.
Nimittäin kun kaava kirjoitetaan ja jos napsautetaan Pivot-taulukon kenttää saadaan automaattisesti funktio GETPIVOTDATA.
Tästä asetuksesta pääsee pois seuraavasti:
Valitaan Tiedosto – Asetukset (File –Options)
Valitaan Kaavat (Formulas) kohta
Otetaan valinta pois kohdasta “Käytä Pivot-tietojen hakufunktiota käytettäessä Pivot-taulukon viittauksia” (Use GetPivotData functions for PivotTable references).
Nyt viittaukseksi tulee suhteellinen viittaus joka on helppo kopioida tarvittaessa.