Monthly Archives: May 2014

Makron nauhoitus

Muutama perusasia ennen kuin nauhoitat makron

 1. Pystytkö hoitamaan toiminnon funktioilla? (Toimii todennäköisesti varmemmin.)
 2. Harjoittele ensin kaikki vaiheet. (Nauhoitus nauhoittaa kaikki liikkeet, myös mokat).
 3. Pohdi, minkä solun valitset ennen nauhoitusta vai nauhoitatko soluvalinnan makroon.
 4. Muista soluvalinnat nauhoituksessa, ne nauhoittuvat soluviittauksin. Käytä tarvittaessa pikanäppäimiä.
 5. Muista lopettaa nauhoitus!

Esimerkki: Otsikkorivin lihavointi.

Asetatko ensin osoittimen soluun, josta valinta aloitetaan, vai aletaanko aina solusta A1?

Oletan tässä, että aloitetaan aina solusta A1, joten nauhoitan sen makroon.

 1. Nauhoitus päälle: Näytä, Makrot, Tallenna makro (View, Macros, Record Macro).
 2. Annetaan makrolle kuvaava nimi, esim. OtsikkoMuotoilu (nimessä ei saa olla välilyöntejä).
  1. Määrittele mahdollinen pikanäppäin (makron voi myös käynnistää ilman pikanäppäintä).
  2. Tallennuspaikkana on tällä kertaa ihan hyvä valinta Tämä työkirja (This Workbook).
  3. Anna kuvaus makrolle, esim. “Otsikoiden muotoilu solusta A1 alkaen”.
 3. Paina Ctrl + Home. Komento siirtää osoittimen soluun A1.
 4. Paina Ctrl + Vaihto + Nuoli oikealle. Tämä valitsee otsikkorivin.
 5. Paina Lihavointia.
 6. Paina Ctrl + Nuoli vasemmalle. Se siirtää osoittimen takaisin alueen alkuun.
 7. Lopeta nauhoitus: Näytä, Makrot, Lopeta tallennus (View, Macros, Stop Recording).
 8. Testaa.

Voit suorittaa makron joko painamalla antamaasi pikanäppäinyhdistelmää tai kohdasta: Näytä, Makrot, Näytä makrot (View, Macros, View Macros). Valitse haluamasi makro ja napsauta Suorita (Run).

Työkirjan, jossa makro sijaitsee, on oltava avoinna kun makroa suoritetaan.

Voit suorittaa tämän makron myös siten, että avaat toisen työkirjan, jossa haluat muotoilla otsikkorivin. Toiminto kohdistuu tässä tapauksessa aktiiviseen työkirjaan.

Voit tarkastella koodiasi VBA:ssa esim. seuraavasti: Näytä, Makrot, Näytä makrot (View, Macros, View Macros) ja valitse haluamasi makro ja napsauta Muokkaa (Edit).

Makrokoodin tulisi näyttää tällaiselta:

Sub OtsikkoMuotoilu()
' OtsikkoMuotoilu Makro
'
'
  Range("A1").Select
  Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
  Selection.Font.Bold = True
  Selection.End(xlToLeft).Select
End Sub

Makro alkaa komennolla Sub ja loppuu komentoon End Sub. Näiden välissä on varsinainen koodi.

Huomaa kohta Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select.
Jos olisit valinnut alueen käyttämättä pikanäppäintä, olisi tässä nyt alueen valinta, esim. Range(“A1:D1”).Select. Tämä valitsisi aina alueen A1:D1 kun taas pikanäppäimillä tehty valitsisi aina otsikkorivin loppuun tai niin pitkälle kunnes tulee tyhjä solu vastaan.

Heittomerkillä alkavat rivit ovat kommentteja ja oletusasetuksessa vihreinä. Voit tarvittaessa kirjoittaa lisää kommentteja aloittamalla ne aina heittomerkillä.

Takaisin Exceliin pääset esim. File, Close and Return to Microsoft Excel.
Työkirja tulee tallentaa muodossa Excel-työkirja (makrot käytössä), (Excel Macro-Enabled Workbook (.xlsm)).
(Tiedosto Tallenna nimellä ja tallennusmuoto (File, Save as, Save as Type).)

Liitetiedoston sijainti viestissä

Kun lisäät liitetiedoston Outlook-viestiin, se on välillä omalla rivillään ja joskus taas tekstin seassa. Tämä johtuu viestin muodosta.

Voit vaihtaa viestisi muotoa valintanauhan Muotoile-ryhmästä (Format Text, Format) kohdasta Muotoile tekstiä. Siinä olevat vaihtoehdot ovat HTML, Vain teksti ja RTF (HTML, Text only, RTF). Näistä RTF-muoto laittaa liitetiedostot tekstin sekaan, muut vaihtoehdot sijoittavat sen omalle rivilleen. Vain teksti -muoto ei salli tekstin muotoilemista.

Kun vastaat viestiin, Outlook pyrkii vastaamaan samassa muodossa kun saapunut alkuperäinen viesti oli.