Daily Archives: 4.7.2014

Taulujen lajittelu työkirjassa

Silloin tällöin tulee tarve saada lajiteltua taulut aakkosjärjestykseen.
Sen voi tehdä seuraavalla makrolla:

Option Compare Text '( tarkoittaa että A = a)

Sub AakkostaTaulut()
Dim i As Long, j As Long, lngTaulujenMäärä As Long
  lngTaulujenMäärä = Sheets.Count
  On Error GoTo VirheH:
  For i = 1 To lngTaulujenMäärä – 1
    For j = i + 1 To lngTaulujenMäärä
      If Sheets(j).Name < Sheets(i).Name Then
         Sheets(j).Move Before:=Sheets(i)
      End If
    Next
  Next
  Sheets(1).Select
VirheH:
End Sub