Monthly Archives: October 2014

Lisää potkua kaaviokuvaan

Voit muotoilla kaaviokuvan arvosarjaa (Data Series) omilla kuvilla saadaksesi lisää ilmettä kuvaasi.
Voit käyttää kuvia sarjan täytteenä joko muotoilemalla sitä asianomaisesta kohdasta tai vielä yksinkertaisemmin kopioimalla kuva ensin leikepöydälle ja sen jälkeen liittämällä kuva valittuun datasarjaan.
Esimerkki sarjan muotoilusta

Muotoilu vaihtoehto:
Osoita sarjaa ja napsauta hiiren kakkospainiketta
Valitse Muotoile arvosarjat (Format Data Series)
Valitse Täyttö ja Kuva tai materiaalitäyttö (Fill, Picture or texture fill)
Valitse joko Tiedostosta, leikepöydältä tai ClipArt (File, Clipboard, Clipart (Online v. 2013)
Pinoa vaihtoehto pinoaa kuvan eikä venytä sitä (Stack)

Kopiointi leikepöydän kautta:
Valitse kuva
Kopioi valittu kuva
Napsauta kaaviokuvan sarjaa
Valitse liitä
Tarvittaessa muotoile esim. valitsemalla muotoilusta pinoa.

Ensimmäinen numero merkkijonossa

Oheisella funktiolla etsitään merkkijonon ensimmäinen numeropositio.
Esimerkiksi merkkijonoista abc123 tai a234, tai xyyz23 halutaan pomia teksti ja numerot erikseen. Merkkijono on vaihtelevan pituinen.
Kun ensimmäisen numeron postio tiedetään voidaan edelleen laskentataulussa funktioilla vasen (left), oikea (right), pituus (len) ja poimi.teksti (mid) poimia merkkijonosta tietoja.

Function FirstNumPos(code As String) As Long
    Dim lngLenght As Long
    Dim i As Long
    
    lngLenght = Len(code)
    For i = 1 To lngLenght
        If Mid(code, i) >= Chr(48) And Mid(code, i) <= Chr(57) Then
            FirstNumPos = i
            Exit Function
        End If
    Next
    FirstNumPos = 0
End Function