Monthly Archives: November 2015

Etsi ja poista rivinvaihto funktioilla

Etsitään pakollinen rivivaihto (Alt+Enter) ja korvataan se välilyönnillä.
Merkin koodi on 10 ja sen etsimiseen käytetään ETSI (SEARCH) ja MERKKI (CHAR) –funktioita.
Esimerkkinä: solussa A1 on merkkijono jossa pakollinen rivivaihto.
ETSI(MERKKI(10);A1)
SEARCH(CHAR(10);A1)
Funktiot palauttavat löydetyn merkin position ja nyt se löydetty rivinvaihto korvataan välilyönnillä käyttäen funktioita VASEN (LEFT) ja OIKEA (RIFGHT).
=VASEN(A1;ETSI(MERKKI(10);A1)-1)& ” ” & OIKEA(A1;ETSI(MERKKI(10);A1))
=LEFT(A1;SEARCH(CHAR(10);A1)-1)&” “&RIGHT(A1;SEARCH(CHAR(10);A1))
VASEN funktion yhteydessä oleva -1 tekee sen että lopputuloksessa jätetään rivivaihto huomioimatta.
& -merkki yhdistää merkkijonot.

Puuttuvat etunollat

Puuttuvat etunollat saadaan myös seuraavalla tavalla käyttäen TEKSTI (TEXT) – funktiota ja kopio – liitä toiminnolla.
TEKSTI funktion syntaksi: TEKSTI(arvo;muoto). Muoto laitetaan lainausmerkkeihin.
Esimerkissä halutaan numeromuotoilun olevan viisi merkkiä joten muoto on laitettu muotoon “00000” : =TEKSTI(A2;”00000″)
Tämän jälkeen on arvot B-sarakkeessa kopioitu ja la liitetty arvoina C-sarakkeeseen.

Esimerkki funktiosta