Monthly Archives: December 2015

Muutama VBA-editorin asetus

Meille huononäköisille saadaan VBA-editorin fontti isommaksi kohdasta:
VBA – Editorin valikko: Tools – Options, Editor Format ja Size kohta.

Itse olen myös ottanut ponnahdusikkuna-ilmoituksen pois virheistä koodirivillä kohdasta Tools – Options, Editor, Auto Syntax Check.
Itselleni riittää kun rivi muuttuu punaiseksi, koen ponnahdusikkunan erittäin ärsyttäväksi.

Kannattaa myös laittaa päälle asetus Require Variable Declaration joka vaatii muuttujien määrittelyn ja laittaa uusien moduulien ensimmäiseksi riviksi Option Explicit.