Yearly Archives: 2016

Taulukko Excelissä

Kun muotoilet listasi taulukoksi (Table) Excelissä (Lisää – Taulukko; Insert – Table) saat monta etua.
Taulukko laajenee automaattisesti kun lisäät sarakkeita ja rivejä. Jos olet luonnut siitä Pivot-taulukon niin sinun tarvitsee vain päivittää Pivotti, et tarvitse määritellä tietolähdettä uudestaan.
Mikäli sinulla on kaavoja jossakin taulukon sarakkeessa nekin kopioituvat automaattisesti uudelle taulukon riville.
Voit halutessasi lisätä taulukkoon Summa-rivin (Total row) ja siihen valita erilaisia laskukaavoja kuten summa, keskiarvo jne. Tämä summa rivi näyttää aina kulloisen suodatuksen tuloksen.
Mikäli se on mielestäsi hankala taulukon alaosassa voit lisätä vaikka muutaman tyhjän rivin taulukon yläpuolelle ja kopioida summarivin sinne. Summarivi käyttää välisumma-funktiota (subtotal).
Muita toimintoja joita taulukon määrittely tuo mukanaan on muun muassa taulukon otsikkorivin lukitus kun vierität taulukkoa alaspäin, osittajan (Slicer) käyttö suodatukseen ja enne kaikkea tietomallien teko, eli yhteyksien luominen taulujen välille (Relation). Tämä taas mahdollistaa Pivot tekemisen käden käänteessä useammasta taulusta.

PowerPivot kalenteri

Excel 2016:een ja PowerPivotiin on tullut uusi kiva ominaisuus, nimittäin päivämäärätaulun luonti.

Tämän avulla voit vaikka seurata päivittäistä kävijämäärää tarvitsematta itse kirjoittaa ja määritellä päivämääriä.

Kun olet tuonut PowerPivotiin taulun, joka sisältää päivämääriä, siirry Design-valintanauhaan ja valitse Date Table ja siitä edelleen New.

PowerPivot luo sinulle kalenteritaulun, jonka liität tietokannasta tai Excelistä tuotuun tauluun.

Design – Realtionships, Create Relationship.

Kun tämä on tehty, voit tehdä Pivot-taulukon Exceliin, jossa käytät riviotsikkona kalenteritaulun viikonpäivää ja Pivot-taulukon arvokenttänä kenttää, jota haluat laskea.

Alla esimerkki päivittäisestä kävijämäärästä eräänä ajanjaksona:

Mikäli päivämääriä tulee lisää, voit päivittää päivämäärätaulukon kätevästi PowerPivotissa. Sinun tarvitsee ainoastaan antaa raja-arvot, ja PowerPivot lisää automaattisesti uudet päivämäärät kalenteriin.

Näyttökaappaus kätevästi viestiin

Mene viestin kirjoitus osioon
Napsauta Lisää (Insert)
Napsauta Näyttökuva (Screenshot)
Lisää leike
Valitse ikkuna jonka haluat liittää

Mikäli haluat vain osan jostakin ikkunasta valitse Näyttökuva ja Näyttöleike.
Valitse vasen hiiripainike alhaalla alue jonka haluat liittää.
Ennen leikkeen ottamista järjestä niin että kohta josta leikkeen haluat on viesti ikkunan alla.

Kaavan tarkastelu

Kaavan laskenta vaihe vaiheelta

Kaavaa voi tutkia laskuvaihe laskuvaiheelta käyttämällä työkalua Laske kaava joka on Kaavat valintanauhan Kaavan tarkistaminen ryhmässä (Formulas, Formula Auditing, Evaluate Formula)
Siirry kaavaan jota haluat tarkastella ja napsauta työkalua. Toiminto avaa valintaikkunan jossa näet laskettavan kaavan. Se osa kaavasta jota seuraavaksi lasketaan on alleviivattu.

Kun painat Laske (Evaluate) suoritetaan laskenta ja näet tuloksen valintaikkunassa.
Painike Suorita rivi (Step In) näyttää kaavassa olevan alleviivatun solun sisällön ja voit sen suorittaa vaihe vaiheelta.
“Ylätasolle” pääset taas napsauttamalla Suorita toimintosarja loppuun -painiketta (Step Out).

 

Tekstisolujen korostaminen ehdollisella muotoilulla

Löydä helposti ehdollisella muotoilulla solut joissa esim. numerot ovat tekstiä.

Valitse alue josta haluat korostaa solut
Valitse Aloitus – Tyylit – Ehdollinen muotoilu (Home – Styles – Conditional Formatting)
Valitse Uusi sääntö (New Rule)
Valitse Määritä kaavan avulla, mitkä solut muotoillaan (Use a formula to determine which cells to format)
Kirjoita seuraava kaava valintaikkunan kaavaruutuun (jos alue alkaa solusta A1)
=ONTEKSTI(A1)       (=ISTEXT(A1))
Valitse haluttu muotoilu painikkeesta Muotoile (Format)
Napsauta ok
Ehdollinen muotoilu

Kaavojen piilotus

Valitse kaavat
Valitse solumuotoilut, Ctrl+1    (Format Cells)
Valitse Suojaus välilehti (Protection)
Valitse Piilotettu (Hidden) -vaihtoehto
Napsauta OK
Valitse Tarkista, Suojaa taulukko (Review, Protect Sheet)
Napsauta OK (Salasana ei ole pakollinen)

Mikäli haluat että joihinkin soluihin voidaan kirjoittaa ne tulee ennen suojausta määritellä “ei suojatuiksi”.

Valitse solut
Valitse solumuotoilut, Ctrl+1    (Format Cells)
Valitse Suojaus välilehti (Protection)
Poista valinta Lukittu (Locked) -vaihtoehto
Napsauta OK

Vauhtia makroon

Nopeampaa makro suoritusta Excelissä.

Muutamalla perusasetuksella saa koodin toimimaan nopeammin.
Tietenkin tekemällä hyvää ja lyhyttä koodia ja välttelemällä turhia soluvalintoja selectillä mutta on myös pari peruslaatua olevaa komento jolla saadaan vaihtua ohjelmaan.

Ensinnäkin näytön päivitys pois
Application.ScreenUpdating = False
ja takasin päälle silloin kun tarvitaan
Application.ScreenUpdating = True

Laskenta pois päältä
Application.Calculation = xlCalculationManual
ja takaisin päälle
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

Tapahtumahallinta pois päältä
Application.EnableEvents = False
ja takasin päälle
Application.EnableEvents = True

Sivukatkojen laskenta pois päältä
Activesheet.DisplayPageBreaks = False
ja takasin päälle
Activesheet.DisplayPageBreaks = True

Näytön päivitys on se mikä useimmiten puuttuu makroista. Kannatta kokeilla ainakin sitä. Jos lähdet asettamaan laskennan manuaaliseksi niin muista laittaa se päälle kun haluat että Excel taas laskee automaattisesti.

Laskenta-ajankohdan hallinta

Laskennan hallinta

Kun muutat tietoja laskentataulukossa Excel laskee kaavat uudestaan ja tämä saattaa olla tosi hidasta suurissa taulukoissa. Voit itse määritellä laskenta-ajankohdan Kaavat-valintanauhan Laskutoimitus toimintojen avulla (Formulas, Calculation).

Laita laskutoimitus “manuaalinen” ja tee muutokset, jonka jälkeen muutat sen takaisin “Automaattinen” tai käytät sopivaa pikanäppäintä.

Näppäin

Toiminto

F9

Laske uudelleen kaikkien avointen työkirjojen kaavat, joita on muutettu edellisen laskennan jälkeen, sekä niiden seuraajakaavat

VAIHTO+F9

Laske uudelleen kaikkien avointen työkirjojen kaikki kaavat riippumatta siitä, onko niitä muutettu edellisen laskennan jälkeen

CTRL+ALT+F9

Laske uudelleen kaikkien avointen työkirjojen kaikki kaavat riippumatta siitä, onko niitä muutettu edellisen laskennan jälkeen

CTRL+VAIHTO+ALT+F9

Tarkista seuraajakaavat uudelleen ja laske sitten uudelleen kaikkien avointen työkirjojen kaikki kaavat riippumatta siitä, onko niitä muutettu edellisen laskennan jälkeen