Monthly Archives: April 2016

Tekstisolujen korostaminen ehdollisella muotoilulla

Löydä helposti ehdollisella muotoilulla solut joissa esim. numerot ovat tekstiä.

Valitse alue josta haluat korostaa solut
Valitse Aloitus – Tyylit – Ehdollinen muotoilu (Home – Styles – Conditional Formatting)
Valitse Uusi sääntö (New Rule)
Valitse Määritä kaavan avulla, mitkä solut muotoillaan (Use a formula to determine which cells to format)
Kirjoita seuraava kaava valintaikkunan kaavaruutuun (jos alue alkaa solusta A1)
=ONTEKSTI(A1)       (=ISTEXT(A1))
Valitse haluttu muotoilu painikkeesta Muotoile (Format)
Napsauta ok
Ehdollinen muotoilu