Monthly Archives: September 2016

Kaavan tarkastelu

Kaavan laskenta vaihe vaiheelta

Kaavaa voi tutkia laskuvaihe laskuvaiheelta käyttämällä työkalua Laske kaava joka on Kaavat valintanauhan Kaavan tarkistaminen ryhmässä (Formulas, Formula Auditing, Evaluate Formula)
Siirry kaavaan jota haluat tarkastella ja napsauta työkalua. Toiminto avaa valintaikkunan jossa näet laskettavan kaavan. Se osa kaavasta jota seuraavaksi lasketaan on alleviivattu.

Kun painat Laske (Evaluate) suoritetaan laskenta ja näet tuloksen valintaikkunassa.
Painike Suorita rivi (Step In) näyttää kaavassa olevan alleviivatun solun sisällön ja voit sen suorittaa vaihe vaiheelta.
“Ylätasolle” pääset taas napsauttamalla Suorita toimintosarja loppuun -painiketta (Step Out).