Monthly Archives: February 2017

Korosta kaaviokuvan sektoria

Kun olet tehnyt ympyräkaaviokuvan voit korostaa sen sektoria mm. vetämällä asianomaista sektoria hieman ulospäin kaaviokuvasta, voit myös muuttaa sektorin väriä tarvittaessa.
Saat sektorin valittua napsauttamalla ensin kaaviokuvaa ja sitten toistamiseen sitä sektoria jota haluat käsitellä.
Valitun sektorin kulmiin tulee pisteet jotka osoittavat valintaa.

Lukujen esiintymiskerta

Kun tarvitaan tietää kuinka monta kertaa jokin luku esiintyy jossakin tietomäärässä ja pivot-raporttia ei voida käyttää voidaan turvautua TAAJUUS -funktioon (FREQUENCY).
Funktion syntaksi: TAAJUUS(tieto_matriisi;lohko_matriisi).
Funktion tieto_matriisi on alue josta haluat laskea esiintymät ja lohko_matriisi on välit johon haluat ryhmitellä esiintymät.
Alla oleva esimerkki laskee kuinka monta henkilöä on kussakin ryhmässä.
Kaava on matriisikaava ja muotoa {=TAAJUUS(B2:B16;E2:E5) }
Kaava kirjoitetaan valitsemalla ensin alue johon kaava halutaan, kirjoitetaan kaava ja lopuksi painetaan Ctrl+Vaihto+Enter -painiketta joka on matriisikaavan syöttötapa.
Esimerkin viimeinen lohko (solu E5) on jätetty tyhjäksi jotta saadaan kaikki yli 63 vuotiaat laskettua.
Solut D1:D5 ovat pelkästään selventävää tekstiä esim. jos halutaan edelleen luoda kaaviokuva kunnon selitteillä.