Daily Archives: 14.7.2017

Etsitään alin/ylin lukuarvo alueelta ja muotoillaan se

Valitaan ensin alue (esimerkissä A1:H100)
Valitaan Aloitusvalintanuhasta Ehdollinen muotoilu (Home, Conditional Formatting) ja siitä
Valitaan Uusi sääntö (New Rule)
Valitse Määritä kaavan avulla, mitkä solut muotoillaan (Use a formula to determine which cells to format)
Kirjoita kaava siihen varattuun ruutuun: =A1=MIN($A1:$H100)
Napsauta painiketta Muotoile (Format)
Valitse haluamasi muotoilu
Paina OK-painiketta kunnes tulet takaisin taulukkoon.
Vastaavasti suurimman arvon saat korvaamalla MIN (MIN) funktion MAKS (MAX) funktiolla.

Kaavassa vertaillaan aina kulloista solua rivin pienimpään arvoon. Jos solun arvo on sama kun rivin pienin arvo se muotoillaan. Tämän takia kaavassa lukitaan sarakkeet ($A ja $H).