Monthly Archives: October 2017

Tekstin korostaminen PowerPoint esityksessä

Tekstiä esitettäessä korostetaan aina sitä kappaletta josta puhutaan ja muut himmennetään.
Tähän tarvitaan animaatiota.
Animaation avulla tuodaan kappale kerrallaan esille seuraavasti:
(Oletan että teksti on kirjoitettu paikkamerkkiin)
Valitaan paikkamerkki (Place holder) (napsauta sen reunaa niin että paikkamerkin reuna on yhtenäinen viiva)
Valitaan Animaatio, Tuleminen, Tehosteasetukset; Kappaleittain (Animation, Appear, Effect Options; By Paragraph)

 

Tämä tekee sen että kun edetään esityksessä niin tekstiä tulee esiin yksi kappale kerrallaan.
Seuraavaksi himmennät jo käsitellyn asian. Teet sen seuraavasti:
Valitse Animaatio, Animaatioruutu (Animation, Animation Pane); 1
Napsauta animaatioruudussa ensimmäisen kohteen alaspäin osoittavaa nuolta (Content Place); 2
Avautuvasta valikosta valitse Tehosteasetukset (Effect Options); 3.

 

Valintaikkunassa joka avautuu, määrittelet mitä tehdään Animaation jälkeen (After animation)
Valitse listaruudusta jokin sopiva väri, esimerkiksi harmaa ja lopuksi napsauta OK.

Nyt kun siirryt esityksessä seuraavaan kappaleeseen himmentyy edellinen kappale. Tällöin on aina se kappale korostettu, eri värinen, josta puhut.