Kansiossa olevien tiedostojen luku VBA:ssa

VBA:ssa voit lukea kansion Dir käskyllä löytääksesi haluamasi tiedoston tai vaikka kansion kaikki tiedostot.

Käytä lukemisessa Do While – Loop solmukkaa. Kun olet käsitellyt tiedoston ja haluat lukea seuraavan tiedoston suorita Dir toistamiseen ennen Loop käskyä.

Alla olevassa esimerkissä kansionkin voisi parametrisoida ja Sub:n muuttaa Function proseduuriksi.

 

Sub EtsiTiedosto()

Dim NextBook As String

NextBook = Dir(“c:\test\*.xlsx”)     ‘lue hakemistosta kaikki .xlsx tiedostot

Do While NextBook <> “”     ‘silmukka niin kauan kun tiedostoja löytyy

    Koodi joka käsittelee löydetyn tiedoston


 

NextBook = Dir()         ‘lue hakemisto uudestaan

Loop

End Sub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *