Puuttuvat etunollat

Puuttuvat etunollat saadaan myös seuraavalla tavalla käyttäen TEKSTI (TEXT) – funktiota ja kopio – liitä toiminnolla.
TEKSTI funktion syntaksi: TEKSTI(arvo;muoto). Muoto laitetaan lainausmerkkeihin.
Esimerkissä halutaan numeromuotoilun olevan viisi merkkiä joten muoto on laitettu muotoon “00000” : =TEKSTI(A2;”00000″)
Tämän jälkeen on arvot B-sarakkeessa kopioitu ja la liitetty arvoina C-sarakkeeseen.

Esimerkki funktiosta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *