Solun kaava näkyviin

Joskus haluaa saada kaavan syystä tai toisesta esille viereiseen soluun eikä halua käyttää Kaavat – Näytä -kaavat (Formulas – Show Formulas) toimintoa. Kaavat näytä kaavat näyttää kaikki laskentataulun kaavat.

Excel 2013 on tullut uusi funktio KAAVA.TEKSTI(Viittaus), (FORMULA.TEXT(Reference) joka palauttaa kaavan merkkijonona.

Esimerkki:

Jos solussa B1 on kaava =A1+A2 ja kirjoitetaan C1 kaava =KAAVA.TEKSTI(B1) niin saadaan tulokseksi =A1+A2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *