Suomenkieliset kuukaudet englanniksi

Itselleni tulee aika usein esiin tilanteita, että jo tehdystä taulusta tulisi muuttaa kuukauden nimet suomesta englanniksi, esimerkiksi kun olen ryhmitellyt Pivot-taulukossa päivämäärät kuukausiksi.

Tein makron, jonka suoritan aina tarvittaessa.
Tallensin makron omaan apuohjelma-makrotyökirjaan, jonka avaan aina tarvittaessa.

Alla kaksi esimerkkiä makrosta.
Ensimmäinen on (Sub Replace_Fin_Months_With_Eng), jossa valitsen ensin alueen ja sitten suoritan makron. Toinen on (Sub Replace_Fin_Months_With_Eng_v2), jossa makro kysyy muunnettavaa aluetta.
Molemmissa makroissa käytän FOR EACH NEXT silmukkaa, jolloin vältyn hitaasta SELECT-käskystä.

Sub Replace_Fin_Months_With_Eng()
'2013 / BI
'Replace finnish month namnes with english
'Select first cells and then run makro
  Dim c As Range
  For Each c In Selection
    Select Case c.Value
      Case "tammi"
        c.Value = "Jan"
      Case "helmi"
        c.Value = "Feb"
      Case "maalis"
        c.Value = "Mar"
      Case "huhti"
        c.Value = "Apr"
      Case "touko"
        c.Value = "May"
      Case "kesä"
        c.Value = "Jun"
      Case "heinä"
        c.Value = "Jul"
      Case "elo"
        c.Value = "Aug"
      Case "syys"
        c.Value = "Sep"
      Case "loka"
        c.Value = "Oct"
      Case "marras"
        c.Value = "Nov"
      Case "joulu"
        c.Value = "Dec"
    End Select
  Next
End Sub

Sub Replace_Fin_Months_With_Eng_v2()
'2013 / BI
'Replace finnish month namnes with english
'Makro that asks what range should be converted

  Dim c As Range
  On Error Resume Next
  Set c = Application.InputBox("Valitse alue joka muunnetaan", _
    "Kuukausien vaihto", , , , , , 8)
  On Error GoTo 0
  If Not c Is Nothing Then
    c.Select
    For Each c In Selection
      Select Case LCase(c.Value)
        Case "tammi"
          c.Value = "Jan"
        Case "helmi"
          c.Value = "Feb"
        Case "maalis"
          c.Value = "Mar"
        Case "huhti"
          c.Value = "Apr"
        Case "touko"
          c.Value = "May"
        Case "kesä"
          c.Value = "Jun"
        Case "heinä"
          c.Value = "Jul"
        Case "elo"
          c.Value = "Aug"
        Case "syys"
          c.Value = "Sep"
        Case "loka"
          c.Value = "Oct"
        Case "marras"
          c.Value = "Nov"
        Case "joulu"
          c.Value = "Dec"
      End Select
    Next
  End If
End Sub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *