Tag Archives: dateadd

Kuukauden lisäys ja solujen tyhjennys

Kuukauden lisäys

Taas kerran tarvitsin toiminnon jolla lisätään yksi kuukausi annettuun päivämäärään.
Ratkaisin sen omalla funktiolla “LisaaKuukausi”
VBA:ssa voit käyttää DateAdd komentoa päivämäärien laskentaan.

Oheisessa funktiossa syötän funktiolle päivämäärä johon lisätään kuukausi.
Funktiossa muotoillaan palautettava päivämäärä ja jotta se palautuisi muunlaisena kun päivän sarananumerona olen vielä määritellyt funktion palautustyypiksi variantin.
Kuukausi lisätään komennolla DateAdd(“m”, 1, pvm) jossa
m – kertoo että lisätään kuukausi
1 – kuinka monta kuukautta lisätään
pvm – funktiolle annettu argumentti

Tämä kaikki muotoillaan Format komennolla muotoon dd.mm.yyyy joka on sama kuin pp.kk.vvvv.

Function LisaaKuukausi(pvm As Date) As Variant

     LisaaKuukausi =  Format(DateAdd("m", 1, pvm), "dd.mm.yyyy")

End Function

Solujen tyhjennys

Tarvitsin myös toiminnon joka poistaa soluista kaiken muun paisti kaavat.
Ohessa proseduuri jota käytin.
Se ei ole täydellinen mutta toimi juuri siinä kun sitä tarvitsin.
Valitaan alue ja suoritetaan ohjelma.
Ohjelma tarkistaa jos solussa on kaava (HasFormula) ja jos ei ole niin solu tyhjennetään.

Sub PoistaSisalto()

Dim s As Range
For Each s In Selection
    If Not s.HasFormula Then
       s.ClearContents
    End If
Next
End Sub


Lisää esimerkit koodi-ikkunaan

Yllä olevat proseduurit voit lisätä työkirjan makroiksi esim. seuraavalla tavalla:
Kopioi esimerkin koodi

Valitse koodi
Paina Ctrl + c (kopioi)
Paina Alt+F11
Valitse Insert – Module
Paina Ctrl + v (liitä)

Tämän jälkeen löydät funktion työkirjassa kohdasta lisää funktio, luokka käyttäjän määrittämä (User defined)

SUB –proceduurin voit suorittaa esim. kohdasta Näytä (valintanauha), Makrot (ryhmä), Makrot, Näytä makrot. (View, Macros, Macros, Show Macros)