Tag Archives: ehdollinen muotoilu

Etsitään alin/ylin lukuarvo alueelta ja muotoillaan se

Valitaan ensin alue (esimerkissä A1:H100)
Valitaan Aloitusvalintanuhasta Ehdollinen muotoilu (Home, Conditional Formatting) ja siitä
Valitaan Uusi sääntö (New Rule)
Valitse Määritä kaavan avulla, mitkä solut muotoillaan (Use a formula to determine which cells to format)
Kirjoita kaava siihen varattuun ruutuun: =A1=MIN($A1:$H100)
Napsauta painiketta Muotoile (Format)
Valitse haluamasi muotoilu
Paina OK-painiketta kunnes tulet takaisin taulukkoon.
Vastaavasti suurimman arvon saat korvaamalla MIN (MIN) funktion MAKS (MAX) funktiolla.

Kaavassa vertaillaan aina kulloista solua rivin pienimpään arvoon. Jos solun arvo on sama kun rivin pienin arvo se muotoillaan. Tämän takia kaavassa lukitaan sarakkeet ($A ja $H).

Ehdollinen muotoilu

Muotoillaan listan/taulukon koko rivi eri väriseksi jos jossakin sarakkeessa on ehdot täyttävä tieto.

Valitaan ensin koko alue
Valitaan Aloitusvalintanuhasta Ehdollinen muotoilu (Home, Conditional Formatting) ja siitä
Valitaan Uusi sääntö (New Rule)
Valitse Määritä kaavan avulla , mitkä solut muotoillaan (Use a formula to determine which cells to format)
Kirjoita kaava siihen varattuun ruutuun, esimerkissä: =$B1=”finland”
Napsauta painiketta Muotoile (Format)
Valitse haluamasi muotoilu
Paina OK-painiketta kunnes tulet takaisin taulukkoon.


Lopputulos:


Kaava: =$B1=”finland” tarkoittaa että kun sarakkeessa B esiintyy merkkijono finland niin koko rivi muotoillaan. Huomaa kaavan lukitus, vain sarake B lukitaan koska alueella joka valittiin ensin verrataan aina B saraketta. Rivi ei voi olla lukittu koska se on vaihduttava joka rivillä vastaamaan asianomaista riviä.
Merkkijono finland on laitettava lainausmerkkeihin, “” koska se on kaavassa olevaa tekstiä.

Tekstisolujen korostaminen ehdollisella muotoilulla

Löydä helposti ehdollisella muotoilulla solut joissa esim. numerot ovat tekstiä.

Valitse alue josta haluat korostaa solut
Valitse Aloitus – Tyylit – Ehdollinen muotoilu (Home – Styles – Conditional Formatting)
Valitse Uusi sääntö (New Rule)
Valitse Määritä kaavan avulla, mitkä solut muotoillaan (Use a formula to determine which cells to format)
Kirjoita seuraava kaava valintaikkunan kaavaruutuun (jos alue alkaa solusta A1)
=ONTEKSTI(A1)       (=ISTEXT(A1))
Valitse haluttu muotoilu painikkeesta Muotoile (Format)
Napsauta ok
Ehdollinen muotoilu

Ehdollinen muotoilu

Tietty lähettäjä tai aihe eriväriseksi

Outlookissa voit määritellä tietyt lähettäjät tai aiheet erivärisiksi, jotta huomaisit ne paremmin.

Teet sen mukauttamalla näkymää.

1.    Valitse valintanauha Näytä (View) – Nykyinen näkymä (Current View) -ryhmän Näkymän asetukset (View Settings).

2.    Avautuvasta valintaikkunasta napsauta Ehdollinen Muotoilu (Conditional Formatting) (1).

3.    Napsauta Ehdollinen muotoilu (Conditional Formatting) ikkunasta Lisää (Add) (2) ja anna ehdollesi nimi (3).

4.    Napsauta Ehto (Condition) (4) asettaaksesi ehdot.

5.    Avautuvassa ikkunassa Suodata (Filter) määritä ehdot, esim. keneltä viestit tulevat (Lähettäjä) (From) (5).

6.    Napsauta OK (6) ja palaat ikkunaan Ehdollinen muotoilu (Conditional).

7.    Napsauta nyt painiketta Font (7) ja aseta värit (8).

8.    Napsauta OK:ta kunnes palaat takaisin Outlookiin.

Joka toinen rivi eriväriseksi

Joka toinen rivi eriväriseksi
Valitse alue
Valitse Aloitus, Tyyli, Ehdollinen muotoilu, Uusi sääntö (Home, Styles, Conditional Formatting, New Rule)
Valitse valintaikkunasta Määritä kaavan avulla, mitkä solut muotoillaan (Use a formula to determine which cells to format)
Kirjoita kaava =JAKOJ(RIVI();2) ruutuun Muotoile arvot, jossa tämä kaava on tosi (Format values where this formula is true). Englanniksi =MOD(ROW();2)
Napsauta OK.
Kaavassa funktio RIVI() (ROW()) palauttaa rivinumeron jokaiselle riville valitulla alueella. Rivinumero jaetaan 2:lla ja tarkistetaan jakojäännös, funktio JAKOJ() (MOD()). Jos jakojäännös on 0 niin ollaan parillisella rivillä, muuten parittomalla.

Ehdollinen muotoilu

“Best Price”

Vertaa soluja ja merkitse alin arvo, esim. halvimman hinnan löytämiseksi.

A

B

C

D

E

1

Nimi Hinta 1 Hinta 2 Hinta 3 Hinta 4

2

Tuote 1

10,00

10,25

9,90

9,95

3

Tuote 2

12,00

10,20

11,00

10,00

4

Tuote 3

14,00

14,00

14,10

14,10

5

Tuote 4

8,00

9,30

8,90

8,10

alitse alue (esimerkissä alue B2:E5)

Valitaan Aloitus, Tyyli, Ehdollinen muotoilu, Uusi sääntö (Home, Styles, Conditional Formatting, New Rule)

Valitse valintaikkunasta Määritä kaavan avulla, mitkä solut muotoillaan (Use a formula to determine which cells to format)

Kirjoita kaava =B2=MIN($B2:$E2) ruutuun Muotoile arvot, jossa tämä kaava on tosi (Format values where this formula is true)

(Huomaa solu-viittaukset, lukitukset)

Valitse painikkeen Muotoile (Format) -alta haluamasi solun muotoilu

Napsauta OK ja OK

Vinkki:
Kaavan kirjoittaminen voi olla tuskallista valintaikkunoissa kun nuolinäppäimen käyttö muuttaa soluviittausta.
Paina F2 ja voit käyttää nuolinäppäimiä siirtyessäsi kaavassa ilman että viittaus muuttuu.
F2 vie sinut muokkaus tilaan.