Tag Archives: for next

Ensimmäinen numero merkkijonossa

Oheisella funktiolla etsitään merkkijonon ensimmäinen numeropositio.
Esimerkiksi merkkijonoista abc123 tai a234, tai xyyz23 halutaan pomia teksti ja numerot erikseen. Merkkijono on vaihtelevan pituinen.
Kun ensimmäisen numeron postio tiedetään voidaan edelleen laskentataulussa funktioilla vasen (left), oikea (right), pituus (len) ja poimi.teksti (mid) poimia merkkijonosta tietoja.

Function FirstNumPos(code As String) As Long
    Dim lngLenght As Long
    Dim i As Long
    
    lngLenght = Len(code)
    For i = 1 To lngLenght
        If Mid(code, i) >= Chr(48) And Mid(code, i) <= Chr(57) Then
            FirstNumPos = i
            Exit Function
        End If
    Next
    FirstNumPos = 0
End Function