Tag Archives: frequency

Lukujen esiintymiskerta

Kun tarvitaan tietää kuinka monta kertaa jokin luku esiintyy jossakin tietomäärässä ja pivot-raporttia ei voida käyttää voidaan turvautua TAAJUUS -funktioon (FREQUENCY).
Funktion syntaksi: TAAJUUS(tieto_matriisi;lohko_matriisi).
Funktion tieto_matriisi on alue josta haluat laskea esiintymät ja lohko_matriisi on välit johon haluat ryhmitellä esiintymät.
Alla oleva esimerkki laskee kuinka monta henkilöä on kussakin ryhmässä.
Kaava on matriisikaava ja muotoa {=TAAJUUS(B2:B16;E2:E5) }
Kaava kirjoitetaan valitsemalla ensin alue johon kaava halutaan, kirjoitetaan kaava ja lopuksi painetaan Ctrl+Vaihto+Enter -painiketta joka on matriisikaavan syöttötapa.
Esimerkin viimeinen lohko (solu E5) on jätetty tyhjäksi jotta saadaan kaikki yli 63 vuotiaat laskettua.
Solut D1:D5 ovat pelkästään selventävää tekstiä esim. jos halutaan edelleen luoda kaaviokuva kunnon selitteillä.