Tag Archives: hyperlinkki

Sähköpostiosoitteen poiminta hyperlinkkisolusta

Viikko takana ja mm tämä asia viikolla esiin.

Osoitelista Excelissä jossa on hyperlinkit sähköpostiositteissa.
Eli kun osoitat solua Excel näyttää sinulle “mailto:nimi@osoite.com”
Jos haluat vaikka kopioida kaikki sähköpostiositteet erikseen liittääksesi ne johonkin niin se on mahdotonta.

Otetaan VBA käyttöön ja homma hoituu.

Luodaan funktio VBA:han joka poistaa mailto: -osan ja kirjoittaa soluun pelkän sähköpostiosoitteen.

Paina Alt+F11 ja VBA avautuu
Valitse VBA –editorissa Insert, Module
Kopioi alla oleva koodi moduuliin

Function SahkopostiOsoite(HyperlinkkiSolu As Range)
       SahkopostiOsoite = Replace(HyperlinkkiSolu.Hyperlinks(1).Address, “mailto:”, “”)
End Function

Siirry taulukkoosi ja valitse Kaavat/Lisää funktio, valitse luokka Käyttäjän määrittämät (Formulas/Insert Function, User defined)
Valitse luomasi funktio ja anna sille argumentiksi solu joka sisältää hyperlinkin.
Esim:
=SahkopostiOsoite(B2)

Se on siinä!