Tag Archives: kelpoisuustarkistus

Joustava alasvetovalikko

Alasvetovalikon teko taulun ja EPÄSUORA (INDIRECT)-funktion avulla.

 

  1. Luodaan taulukko joka määritellään tauluksi (Table
  2. Luodaan alasvetovalikko kelpoisuustarkistuksella (Data Validation)
  3. Määritellään Salli kohtaan Lista (Allow List) ja listan lähteeksi kaava =EPÄSUORA(“Taulun_Nimi[Sarakkeen:Nimi] “) (=INDIRECT(“Table_Name[Column_Name]”)

Esimerkki:
Luodaan listan elementit ja määritellään se taulukoksi; Lisää Taulukko (Insert, Table).


Taulukolle annoin nimeksi Kohteet. Nimeäminen ei ole pakollista mutta kuvaava nimi helpottaa jos taulukoita on useita. Nimen määrittelet Taulukkotyökalun vasemmassa laidassa olevasta kohdasta Taulun nimi (Table Name).
Siirrytään soluun johon alasvetovalikko halutaan (ei tarvitse olla sama välilehti).
Valitaan Tiedot, Kelpoisuustarkistus (Data, Data Validation)

Valitse Salli kohtaan Lista (Allow, List)
Kirjoita Lähde (Source) kohtaan kaava =EPÄSUORA(“Kohteet[Paikkakunta]”)
=INDIRECT(“Kohteet[Paikkakunta]”)
Kaavassa Kohteet on sinun taulu nimi ja Paikkakunta sen sarakkeen nimi taulussa josta haluat tiedot alasvetovalikkoon.
Lopputulos:

Nyt jos taulukkoon lisätään paikkakuntia niin alasvetovalikko näyttää ne automaattisesti.

Joustavuutta EPÄSUORA (INDIRECT) – funktiolla.

EPÄSUORA (INDIRECT) -funktio palauttaa merkkijonon viittauksen.
Esimerkiksi:

=EPÄSUORA(A1) palauttaa B1:ssä olevan arvon 100

EPÄSUORA –funktion käyttö kelpoisuustarkistuksen (Data Validation) kanssa.
Alla oleva esimerkki toimii seuraavasti:

Kun valitset F1:ssä tuoteryhmän niin G1:ssä näytetään lista sen tuoteryhmän tuotteista.
Käytetyt määrittelyt:
A-sarakkeeseen on määritelty nimi ”Ryhmät”
B, C, ja D – sarakkeisiin on määritelty ryhmien nimet ja niiden sisällöt. Eli Vihannekset B-sarakkeeseen, hedelmät C-sarakkeeseen jne. Nimet ovat samoja kun A-sarakkeen ryhmänimet.
F1 soluun on laitettu Kelpoisuustarkistus johon on määritelty Luettelo ja sen lähteeksi A-sarakkeen nimi (Ryhmät).
G1 sarakkeeseen on myös laitettu kelpoisuustarkistus ja Luettelo mutta lähteeksi on laitettu funktio EPÄSUORA joka viittaa soluun F1.

Esimerkki funktion käytöstä

Esimerkki funktion käytöstä

Dynaamiset nimet 2

Dynaamisille asioille riittää paljon eri soveltuvuus aloja tässä yksi esimerkki lisää.

Valitaan listaruudusta osasto, tuote tai jokin muu ehto ja sen perusteella tuodaan lähdetiedoista tietoja.

Listaruudun tekoon käytän tässä esimerkissä toimintoa Tietojen kelpoisuuden tarkistaminen joka on Datatyökaluryhmässä Tiedot valintanauhalla. (Data,Data tools, Data Validation).

Esimerkki:

Esimerkki nimen käytöstä

Esimerkki nimen käytöstä

Esimerkissä olen laittanut kaikki valittavissa olevat maat omaan tauluun ja nimennyt sen parametrit.

Tämän jälkeen olen määrittänyt nimen Maat jonka viittaus on:
=SIIRTYMÄ(Parametrit!$A$1;1;0;LASKE.A(Parametrit!$A:$A)-1)

SIIRTYMÄ (OFFSET), LAKE.A (COUNTA)

Nimi määritellään kohdasta Kaavat, Määritetyt nimet, Määritä nimi (Formulas, Defined Names, Define Name).

Annetaan Nimi -ruutuun kuvaava nimi, Laajuus on työkirja ja viittaukseen yllä mainittu kaava.
Olen laittanut kaavaan -1 koska nimisarakkeessa on otsikko ja sitä en halua mukaan listaan.
Tämän jälkeen olen laittanut soluun B3 kelpoisuustarkistuksen joka näyttää luettelon.
Lähteeksi olen laittanut nimen jonka loin aiemmin.

Huomaa että lähteen luettelo alkaa = -merkillä.

Kelpoisuustarkistus

Kelpoisuustarkistus

Tämän jälkeen rakennetaan kaavat jotka hakee tai poimii tietoja valitun arvon mukaan.
Esimerkkiin olen laittanut esimerkinomaisesti seuraavat kaavat:
=LASKE.JOS(C11:C2165;B3) (COUNTIF)
=SUMMA.JOS(C11:C2165;B3;L11:L2165) (SUMIF)

Jos haluat poimia monta tietoa samasta lähteestä, samalta riviltä harkitse VASTINE (MATCH) ja INDEKSI (INDEX) funktioiden käyttöä PHAKU (VLOOKUP) funktion sijaan. Tämä on monesti tehokkaampaa.