Tag Archives: makrot

Makron nauhoitus

Muutama perusasia ennen kuin nauhoitat makron

 1. Pystytkö hoitamaan toiminnon funktioilla? (Toimii todennäköisesti varmemmin.)
 2. Harjoittele ensin kaikki vaiheet. (Nauhoitus nauhoittaa kaikki liikkeet, myös mokat).
 3. Pohdi, minkä solun valitset ennen nauhoitusta vai nauhoitatko soluvalinnan makroon.
 4. Muista soluvalinnat nauhoituksessa, ne nauhoittuvat soluviittauksin. Käytä tarvittaessa pikanäppäimiä.
 5. Muista lopettaa nauhoitus!

Esimerkki: Otsikkorivin lihavointi.

Asetatko ensin osoittimen soluun, josta valinta aloitetaan, vai aletaanko aina solusta A1?

Oletan tässä, että aloitetaan aina solusta A1, joten nauhoitan sen makroon.

 1. Nauhoitus päälle: Näytä, Makrot, Tallenna makro (View, Macros, Record Macro).
 2. Annetaan makrolle kuvaava nimi, esim. OtsikkoMuotoilu (nimessä ei saa olla välilyöntejä).
  1. Määrittele mahdollinen pikanäppäin (makron voi myös käynnistää ilman pikanäppäintä).
  2. Tallennuspaikkana on tällä kertaa ihan hyvä valinta Tämä työkirja (This Workbook).
  3. Anna kuvaus makrolle, esim. “Otsikoiden muotoilu solusta A1 alkaen”.
 3. Paina Ctrl + Home. Komento siirtää osoittimen soluun A1.
 4. Paina Ctrl + Vaihto + Nuoli oikealle. Tämä valitsee otsikkorivin.
 5. Paina Lihavointia.
 6. Paina Ctrl + Nuoli vasemmalle. Se siirtää osoittimen takaisin alueen alkuun.
 7. Lopeta nauhoitus: Näytä, Makrot, Lopeta tallennus (View, Macros, Stop Recording).
 8. Testaa.

Voit suorittaa makron joko painamalla antamaasi pikanäppäinyhdistelmää tai kohdasta: Näytä, Makrot, Näytä makrot (View, Macros, View Macros). Valitse haluamasi makro ja napsauta Suorita (Run).

Työkirjan, jossa makro sijaitsee, on oltava avoinna kun makroa suoritetaan.

Voit suorittaa tämän makron myös siten, että avaat toisen työkirjan, jossa haluat muotoilla otsikkorivin. Toiminto kohdistuu tässä tapauksessa aktiiviseen työkirjaan.

Voit tarkastella koodiasi VBA:ssa esim. seuraavasti: Näytä, Makrot, Näytä makrot (View, Macros, View Macros) ja valitse haluamasi makro ja napsauta Muokkaa (Edit).

Makrokoodin tulisi näyttää tällaiselta:

Sub OtsikkoMuotoilu()
' OtsikkoMuotoilu Makro
'
'
  Range("A1").Select
  Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
  Selection.Font.Bold = True
  Selection.End(xlToLeft).Select
End Sub

Makro alkaa komennolla Sub ja loppuu komentoon End Sub. Näiden välissä on varsinainen koodi.

Huomaa kohta Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select.
Jos olisit valinnut alueen käyttämättä pikanäppäintä, olisi tässä nyt alueen valinta, esim. Range(“A1:D1”).Select. Tämä valitsisi aina alueen A1:D1 kun taas pikanäppäimillä tehty valitsisi aina otsikkorivin loppuun tai niin pitkälle kunnes tulee tyhjä solu vastaan.

Heittomerkillä alkavat rivit ovat kommentteja ja oletusasetuksessa vihreinä. Voit tarvittaessa kirjoittaa lisää kommentteja aloittamalla ne aina heittomerkillä.

Takaisin Exceliin pääset esim. File, Close and Return to Microsoft Excel.
Työkirja tulee tallentaa muodossa Excel-työkirja (makrot käytössä), (Excel Macro-Enabled Workbook (.xlsm)).
(Tiedosto Tallenna nimellä ja tallennusmuoto (File, Save as, Save as Type).)

Muutama sana minusta

Koulutan yrityksissä MS Office -ohjelmien käyttöä sekä MS SQL ja MS SQL reporting service:ä.

Tämän lisäksi kehitän sovelluksia hyödyntäen MS SQL-, Internet- ja MS Office -ohjelmia.

Luon työkaluja ja apuohjelmia toimisto-ohjelmien jokapäiväiseen käyttöön. Minulta saa apuohjelmia niin tietojen käsittelyyn Excelissä kuin myös eritasoisia asiakirjamalleja Wordiin.

Tarjoan myös ongelmaratkaisuja sähköpostitse MS Office -ohjelmille sopimuksen mukaan.

Toimin ruotsin, suomen ja englannin kielellä.

Tässä blogissa on tarkoitus esitellä kikkoja ja niksejä ohjelmien käyttöön, ja toivon siitä pikkuhiljaa tulevan kattava tietopaketti, tavalla tai toisella, ja aina pieni pilke silmäkulmassa. 🙂

Kun tarvitset apua joko koulutuksessa tai ongelmaratkaisuissa Excelissä tai muissa Office-ohjelmissa niin ota yhteyttä boris (at) isaksson (piste) fi