Tag Archives: oikea

Etsi ja poista rivinvaihto funktioilla

Etsitään pakollinen rivivaihto (Alt+Enter) ja korvataan se välilyönnillä.
Merkin koodi on 10 ja sen etsimiseen käytetään ETSI (SEARCH) ja MERKKI (CHAR) –funktioita.
Esimerkkinä: solussa A1 on merkkijono jossa pakollinen rivivaihto.
ETSI(MERKKI(10);A1)
SEARCH(CHAR(10);A1)
Funktiot palauttavat löydetyn merkin position ja nyt se löydetty rivinvaihto korvataan välilyönnillä käyttäen funktioita VASEN (LEFT) ja OIKEA (RIFGHT).
=VASEN(A1;ETSI(MERKKI(10);A1)-1)& ” ” & OIKEA(A1;ETSI(MERKKI(10);A1))
=LEFT(A1;SEARCH(CHAR(10);A1)-1)&” “&RIGHT(A1;SEARCH(CHAR(10);A1))
VASEN funktion yhteydessä oleva -1 tekee sen että lopputuloksessa jätetään rivivaihto huomioimatta.
& -merkki yhdistää merkkijonot.

Muutama käyttökelpoinen tekstifunktio

Alla esimerkki muutamasta yleisesti ja usein käytetystä tekstifunktioista, joista on paljon apua.

VASEN (merkkijono, merkkien lukumäärä) (LEFT)
Poimii vasemmalta lukien annetun merkkimäärän merkkijonosta.

OIKEA (RIGHT)
Poimii oikealta laskettuna.

POIMI.TEKSTI(teksti; aloitusnro; merkkien lukumäärä) (MID)
Poimii merkkijonosta antamasi määrän merkkejä alkaen määrittämästäsi paikasta.

ISOT(teksti) (UPPER)
Muuntaa tekstin versaaleiksi.

PIENET(teksti) (LOWER)
Muuntaa versaalit gemenoiksi.

ERISNIMI(teksti) (PROPER)
Muuntaa versaaliksi tekstin ensimmäisen merkin ja kirjaimet, jotka ovat jonkin muun merkin kun kirjaimen jäljessä. Funktio muuttaa kaikki muut kirjaimet gemenoiksi.

POISTA.VÄLIT(teksti) (TRIM)
Poistaa kaikki välilyönnit paitsi yhden sanojen välistä.

KETJUTA (teksti1; teksti2…) (CONCATENATE)
Yhdistää merkkijonoja toisiinsa. Lyhempi tapa on käyttää merkkiä &.

PITUUS (teksti) (LEN)
Merkkijonon pituus.

Esimerkki yllä olevista funktioista

Tekstifunktioesimerkkejä

Tekstifunktioesimerkkejä

Tiedon jako sarakkeisiin 2

Tiedon jako sarakkeisiin toimintoa voit myös hyödyntää esim. päivämäärän muokkaukseen.

Saat Exceliin päivämäärän joka on tekstiä ja esim. muodossa 20130315.

Muutetaan Excelin ymmärtämään päivämäärämuotoon:

  • Valitse solu, sarake tai alue jossa tämä päivämäärä esiintyy.
  • Sen jälkeen valitse Tiedot valintanauhan Datatyökaluryhmästä Teksti sarakkeisiin – toiminnon (Data/Data tools, Text to columns).
  • Vaiheessa kolme määrittele päivämäärän muoto.

P (D)=päivä, K (M)=kuukausi, V (Y)=Vuosi.

  • Esimerkissä valitaan muoto VKP (YMD)
  • Napsauta Valmis (Finish).
Tietotyypin valinta

Tietotyypin valinta

Esimerkin tyyppisestä merkkijonosta voidaan myös poimia tietoja funktioiden avulla.

Ohessa kolme käyttökelpoista funktiota:
VASEN (LEFT), poimii vasemmalta määritellyn määrän merkkejä
OIKEA (RIGHT) , poimii oikealta määritellyn määrän merkkejä
POIMI.TEKSTI (MID), poimii merkkijonon annetusta kohdasta ja määritellyn määrän merkkejä.

Syntaksi: POIMI.TEKSTI(teksti; aloitusnro; merkit_luku)

Esim.:

A

B

1

20130315

=VASEN(A1;4) → 2013

2

20130315

=OIKEA(A1;2) → 15

3

20130315

=POIMI.TEKSTI(A1;5;2) → 03