Tag Archives: optimointi

TÄMÄ.PÄIVÄ ja kaavan optimointi

Tarvittiin listaan sarake, jossa lasketaan aina tietyn päivä erotus tähän päivään nähden.

Nopeasti ajateltuna sen tekisi esim. näin

    =TÄMÄ.PÄIVÄ()-A3

jos päivämäärä on solussa A3.

 

Jos listassa on kuitenkin paljon rivejä, tällainen kaava on Excelissä hidas.

Funktio TÄMÄ.PÄIVÄ (TODAY()) on niin sanottu Volatile-funktio, joka lasketaan aina uudestaan kun Excel suorittaa laskutoimituksen ja näin ollen saattaa hidastaa Exceliä.

 

Toinen tapa, tässä tapauksessa edullisempi laskennan kannalta, olisi esim. näin:

Kirjoitetaan funktio TÄMÄ.PÄIVÄ erilliseen soluun, esim. B1, ja sitten kirjoitetaan kaava, joka viittaa tähän soluun:

    =$B$1-A3.

 

Jos työkirjan käsittely on hidasta, voi myös asettaa laskutoimituksen manuaaliseksi, ja kun muutokset on tehty, sitten suorittaa laskutoimituksen.

Laskutoimitusasetukset löytyvät kohdasta Kaavat – Laskutoimitus, Laskennan asetukset (Formulas –Calculation, Calculation Options).