Tag Archives: xlam

Excel-apuohjelma (Add-In)

Kun luodaan omia funktioita joita tarvitaan usein, voi ne tallentaa Excel-apuohjelmiksi (AddIn) jolloin ne ovat käyttöönoton jälkeen aina käytettävissä.

Tallennus Excel-apuohjelmaksi

Tiedoston tallentaminen AddIn (Excel apuohjelma) –tidedostoksi:
Tiedosto, Tallenna nimellä, Tiedostomuoto: Excel-apuohjelma (.xlam).
Valittuasi tiedostomuodon Excel ehdottaa AddIns –kansiota.

Excel-apuohjelman käyttöönotto

Valitse Tiedosto, Asetukset, Apuohjelmat
Valitse Excel-apuohjelmat listaruudusta Hallitse
Napsauta Siirry
Valitse valintaikkunasta Apuohjelmat luomasi apuohjelma.
Napsauta OK

 Oman funktion käyttö

Luomasi funktion saat käyttöön valintanauhan Kaavat Lisää funktio työkalulla.
Luomasi funktion löydät funktioluokasta Käyttäjän määrittämä tai siitä luokasta jonne sen määrittelit.

Huomaa että voit myös luoda omia funktioluokkia tai lisätä funktion johonkin olemassa olevaan funktioluokkaan.

Apuohjelman poisto

Vaikka poistat apuohjelman käytöstä näkyy se edelleen Apuohjelmat valintaikkunassa.
Poista tiedosto siitä kansiosta jonne olet sen tallentanut
Valitse uudestaan apuohjelmat
Valitse poistettu apuohjelma valintaikkunasta
Saat ilmoituksen että ohjelmaa ei löydy ja poistetaanko se listasta
Vastaa Kyllä ja poistettu ohjelma häviää listasta.

Funktion asetukset

Voit antaa luomallesi funktiolle kuvauksen ja muita asetuksia vba:sta käsin menetelmällä:
Application.MacroOptions.
Syntaxi:
expression.MacroOptions(Macro, Description, HasMenu, MenuText, HasShortcutKey, ShortcutKey, Category, StatusBar, HelpContextID, HelpFile, ArgumentDescriptions)

Määrittelemällä Cetegory voit liittää luomasi funktion johonkin olemassa olevaan funktioluokkaan tai luoda oma luokka funktiollesi.

Menetelmän suoritat vain kerran joten voit suorittaa sen vaikka Immediate windows:ta (Ctrl+G)

Esimerkki:
Application.MacroOptions macro:=”Pankkiviitenumero”, Category:= 1,
Description:=”Laskee pankkiviitenumeron annetusta numerosarjasta”, _
ArgumentDescriptions:=Array(“Numero josta viitenumero lasketaan”)

Liittää makron nimeltä Pankkiviitenumero luokkaan 1 joka on rahoitusfunktiot. Description kohta luo selitteen funktiolle ja ArgumentDescriptions taas selitteen argumentille.